Skip to content

Volonteri iz kompanija pomogli

Preduzminesto 722Velika volonterska akcija „Naš Beograd“, održana je četvrti put, 19. maja 2012. godine u organizaciji Foruma poslovnih lidera Srbije. U okviru akcije više stotina zaposlenih u vodećim međunarodnim i domaćim kompanijama, volontiralo je na 12 lokacija širom Beograda, i direktno doprinelo poboljšanju kvaliteta života naših sugrađana iz ugroženih socijalnih grupa, ulepšanju ambijenta grada i zaštiti životne sredine.

Volonteri iz kompanija pomogli su uređenje unutrašnjih i spoljašnih prostora u institucijama socijalne zaštite: Osnovnoj školi za zaštitu vida „Dragan Kovačević”, Osnovnoj školi „Dušan Dugalić”, specijalnoj školi za decu ometenu u razvoju, Domovima za decu bez roditeljskog staranja „Jovan Jovanović Zmaj” i „Moša Pijade“, Kreativno edukativnom centru za mentalno nedovoljno razvijene osobe – KEC MNRO, Društvu za pomoć MNRO Stari grad „Živimo zajedno“, vrtićima „Lunja“, „Guliver“ i „Duga“, kao i Domu penzionera „Bežanijska kosa“. Volonteri su doprineli lepšem izgledu klupa na Kalemegdanu, najvećem i najpoznatijem Beogradskom parku, a kroz aktivnosti zaštite životne sredine, i unapređenju ambijenta u Banjičkoj šumi, zaštićenom spomeniku prirode trećeg stepena.

Volonterska akcija “Naš Beograd” održava se u organizaciji Foruma poslovnih lidera, a u saradnji sa SMart Kolektivom i Institutom za održive zajednice i uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Grada Beograda.

Forum poslovnih lidera od svog osnivanja promoviše društveno odgovorne prakse i inovativne načine na koje biznis može da podrži lokalnu zajednicu i uključi se u rešavanje njenih specifičnih problema. Volontiranje zaposlenih kao jedan od vidova društveno odgovornog poslovanja donosi brojne prednosti za lokalnu zajednicu, kompanije i zaposlene.

Volonterska akcija „Naš Beograd“ kroz pomoć institucijama socijalne zaštite i druženje sa korisnicima tih institucija, doprinosi inkuziji ugroženih grupa i pokretanju pozitivnih promena u njihovim životima, inicira stvaranje međusektorskih partnerstva, i omogućava da zaposleni kroz lično angažovanje doprinesu rešavanju specifičnog problema u svom gradu razvijajući na taj način senzibilisanost za probleme lokalne zajednice i veštine poput timskog rada i liderstva.

„Naš Beograd“ je od prošle godine deo i međunarodne kampanje „Give & Gain Day” koja se održava u 14 zemalja širom sveta, a u okviru koje je prošle godine volontiralo oko 30 000 zaposlenih.

U akciji su učestvovali volonteri iz kompanija: Vip mobile, Atlantic Group, Državna lutrija Srbije, Coca-Cola Hellenic, Societe Generale Banka, Banca Intesa, Holcim, Nestle Adriatic, Eurobank EFG, Erste Banka, Telekom Srbija, MK Group, S-Leasing, Gradske pijace, Microsoft, Huawei, Ernst & Young, KMPG, Metro Cash&Carry i Wiener Städtische.

Svojim učešćem akciju su podržali Nj. E. Michael Davenport, Ambasador Velike Britanije koji je volontirao u OŠ Dušan Dugalić, dok su na Kalemegdanu volontirali: Nj. E. Mary Warlick, Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država; Susan Fritz, direktorka misije USAID-a i direktori kompanija: Stephen Fish iz Ernst & Young; Philippos Karamanolis iz Eurobank EFG i James Thornley iz KPMG. Ove godine volonterima iz kompanija prvi put su se pridružili i prodavci magazina LiceUlice.

TREĆA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

_DSC0239 carousel (600x400)Posetioci CSR Foruma imali su priliku da se upoznaju sa najnovijim tendencijama iz oblasti društveno odgovornog poslovanja (DOP) i da čuju iskustva direktora multinacionalnih i domaćih kompanija i predstavnika poslovnih udruženja,Vlade, diplomatskih misija i međunarodnih organizacija. Na panel diskusijama, kroz različite perspektive razvijenih zemalja i zemalja u razvoju, učesnici su razgovarali i o potencijalnim rešenjima koja mogu da se primene u Srbiji.

Na otvaranju konferencije govorili su Frederik Kuen, predsednik Foruma poslovnih lidera i predsednik Izvršnog odbora Societe General Banke, Suzan Fric, direktorka Misije USAID u Srbiji i Neven Marinović, direktor Smart kolektiva. Kuen je izjavio da je „CSR forum jedinstvena prilika da kompanije članice FPL predstave dostignuća i rezultate brojnih aktivnosti sprovedenih tokomgodine, kao što su volontiranje zaposlenih, podrška preduzetništvu mladih i očuvanju životne sredine. Još važnije je to što CSR forum kompanijama pruža mogućnost za uspostavljanje saradnje sa javnim i civilnim sektorom, predstavnicima međunarodnih organizacija, sa kojima delimo opredeljenje za održivu budućnost, što može da se postigne samo kroz međusektorska partnerstva“. Fric je rekla da će „razmena mišljenja između stručnjaka za društveno odgovorno poslovanje iz različitih sektora i različitih delova sveta na CSR forumu, oblikovati budućnost ovog koncepta u Srbiji“, kao i da „investirajuci u inicijative neproftinih organizacija kompanije direktno investiraju u budućnost Srbije“. Marinović je poručio da „moramo da prevaziđemo staru podelu na sektore koja podrazumeva da se svako bavi svojom sferom. Danas je više nego ikad jasno da svi moramo da radimo zajedno.“

Prvi panel bavio se društveno odgovornim i održivim poslovanjem u nacionalnom, evropskom i globalnom kontekstu, a moderirao ga je Zoran Stanojević, urednik na RTS. Najbolje primere, trendove i izazove predstavili su Stiven Fiš, potpredsednik Foruma poslovnih lidera Srbije i rukovodeći partner za Srbiju kompanije Ernst&Young; Ramon Vajdinger, generalni direktor, Coca Cola Hellenic; Marko Kapelini, zamenik predsednika Izvršnog odbora, Banka Intesa;Serdar Dinler, predsednik CSR Asocijacije Turske; Sanja Ivanić, direktorka Francusko-srpske privredne komore; Emilija Lilić, menadžerka eksternih komunikacija, Tigar AD. Učesnici panela su se složili da bi DOP trebalo da bude sastavni deo poslovnih strategija kompanija, a ne dodatna aktivnost, kao i da posebna zakonska regulativa ne bi doprinela razvoju ovog koncepta, već bi ga usporila.

Drugi panel bavio se filantropijom, a moderirao ga je Neven Marinović. O tome gde se vlade, kompanije i pojedinci susreću u stvaranju boljeg društva govorili su Nj.E. Loran L. Stokvis, Ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji; Danko Runić, direktor Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima Gradske uprave grada Beograda; Andri Martinenko, CSR ekspert pri Ambasadi Švedske; Veran Matić, Predsednik Upravnog odbora Fonda B92; Guido Munci, programski koordinator za Evropu i Centralnu Aziju, Unicredit Fondacija. Osnovni zaključci ove diskusije su da u rešavanje društvenih problema treba da se uključe i javni i poslovni i civilni sektor, ali da je isto tako uloga pojedinca kao inicijatora promena od izuzetnog značaja.

Kroz inovativne modele kao što je Sajam partnerstva, CSR Forum je i ove godine podstakao uspostavljanje saradnje, jer su interakcija i zajednički napori sva tri sektora preduslov za razvoj društva. Na Sajmu su se predstavila socijalna preduzeća sa svojim proizvodima i organizacije koje imaju potrebu za volonterima. Kompanije i institucije biće odgovornije tako što će u svoj lanac dobavljača uključiti socijalna preduzeća, a stručnost svojih zaposlenih volonterski staviti na raspolaganje neprofitnim organizacijama. Na ovogodišnjem CSR Forumu predstavljene su i društveno odgovorne aktivnosti članica Foruma poslovnih lidera Srbije koje su obeležile 2012. godinu.

Evropska nagrada za CSR partnerstvo

Smart kolektiv i Forum poslovnih lidera, kao partneri organizacije CSR Europe za Srbiju, organizuju nacionalni izbor za Evropsku nagradu za CSR partnerstvo. Ova prestižna nagrada pruža vam jedinstvenu mogućnost da na nacionalnom i na evropskom nivou promovišete vaša CSR partnerstva.

Konkurs za Evropsku nagradu za CSR partnerstvo u Srbiji biće otvoren od 14. decembra 2012 do 14. februara 2013. godine. Bez obzira da li ste malo ili srednje preduzeće koje je u partnerstvu sa jednom neprofitnom organizacijom, ili velika kompanija koja sarađuje sa velikim brojem zainteresovanih strana, pozivamo vas da predstavite rezultate i pozitivne promene koje je vaša saradnja proizvela u društvu i u samoj kompaniji. Za Evropsku nagradu za CSR partnerstvo možete konkurisati sa projektima iz sve četiri oblasti društveno odgovornog poslovanja: radno okruženje, tržište, životna sredina i lokalna zajednica.

Evropska nagrada za CSR partnerstvo na nacionalnom nivou se dodeljuje u dve kategorije:

Nagrada za malo i srednje preduzeće
Nagrada za veliku kompaniju
Prijavljene projekte ocenjuje nezavisni žiri, sastavljen od predstavnika biznis sektora, javnih i međunarodnih institucija, i neprofitnih organizacija.

Uspeh pobedničkih projekata biće proslavljen na nacionalnoj ceremoniji dodele nagrade u aprilu 2013, kao i na zajedničkoj evropskoj ceremoniji koja će biti održana u Briselu u junu 2013. godine, u organizaciji Evropske komisije. Ovom prilikom će pobednicima iz svih 28 zemalja u kojima se konkurs organizuje biti uručena posebna priznanja Evropske komisije.

Evropska nagrada za CSR partnerstvo se prvi put dodeljuje, sa ciljem da

Doprinese vidljivosti dobrih CSR praksi i podigne svest o pozitivnoj ulozi koju poslovni sektor može imati u društvu
Istakne najbolje evropske projekte međusektorske saradnje
Pojača razmenu dobrih CSR praksi širom Evrope
Podstakne saradnju u oblasti društveno odgovornog poslovanja
Kreira inovativna rešenja za pitanja održivog razvoja

Konkurs za Evropsku nagradu za CSR partnerstvo organizovan je u 28 zemalja, uz podršku Evropske komisije. U implementaciji konkursa učestvuje 29 nacionalnih partnerskih organizacija, na čelu sa organizacijama CSR Europe i Business in the Community. Informacije o zemljama u kojima će nagrada biti dodeljena, i organizacijama koje sprovode konkurs možete pronaći ovde.

Akciju su svojim učešćem

Preko pet stotina zaposlenih iz petnaest najvećih međunarodnih i domaćih kompanija volontiralo je u okviru današnjeg događaja „Naš Beograd“ kako bi pomogli lokalnim organizacijama i instucijama socijalne zaštite.

U okviru ove tradicionalne akcije zaposleni, bez obzira na pozicije u svojim kompanijama, na 10 lokacija širom grada uključujući i Beogradskuj tvrđavu, farbali su klupe, uređivali dvorišta različitih ustanova, čistili priobalje Velikog ratnog ostrva i družili se sa decom bez roditeljskog staranja. Akcija “Naš Beograd” održana je po treći uzastopni put u organizaciji Foruma poslovnih lidera, a u saradnji sa SMART Kolektivom i Institutom za održive zajednice i uz podršku Grada Beograda i Americke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Akciju su svojim učešćem podržali Meri Vorlik, ambasadorka SAD u Srbiji, Majkl Devenport, ambasador Velike Britanije u Srbiji, Suzan Fric direktorka USAID misije u Srbiji i Gustavo Navaro, predsednik Foruma poslovnih lidera i direktor Holcima, kao i direktori kompanija Eurobank EFG Filipos Karamanolis, Nestle Adriatik Sedrik Boem, Ernst&Young Stiven Fiš i Državne lutrije Srbije Tijana Anđelić.

Ove godine Naš Beograd je deo međunarodne Give and Gain kampanje u okviru koje je 15.400 zaposlenih volontiralo u 15 zemalja širom sveta.

Kompanije koje su učestvovale u akciji su VIP, Atlantik Grupa, Državna lutrija Srbije, Coca-Cola Hellenic, Societe Generale Banka, U. S. Steel, Banka Intesa, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Holcim, Aktavis, Nestle Adriatik, Eurobank EFG i Gradske pijace, a akciji su priključili i volonteri Američke ambasade u Beogradu, USAID-a, ambasade Velike Britanije, Instituta za održive zajednice, Sekretarijata za zaštitu životne sredine i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Naš Beograd 2011. pomogao je: Domu za decu bez roditeljskog staranja “Jovan Jovanović Zmaj”, Kreativno edukativnom centru za mentalno nedovoljno razvijene osobe – KEC MNRO, Osnovnoj školi za zaštitu vida „Dragan Kovačević”, Beogradskoj tvrđavi, Velikom ratnom ostrvu, Domu penzionera Bežanijska kosa, Teatru na Savi, Društvu za pomoć MNRO Stari grad „Živimo zajedno“, Osnovnoj školi “Dušan Dugalić”, specijalnoj školi za decu ometenu u razvoju, i projektu Liceulice.

Forum poslovnih lidera Srbije vas poziva na

CSR Forum će i ove godine pružiti uvid u najaktuelnije tendencije u oblasti društveno odgovornog poslovanja dati priliku učesnicima za razmenu iskustava, uspostavljanje saradnje sa predstavnicima drugih sektora, i upoznavanje sa najboljim domaćim i međunarodnim praksama.

Na trećoj međunarodnoj konferenciji CSR Fоrum saznajte:

· Kakva je uloga stranih investitora u promovisanju održivog i etičkog poslovanja? Da li postoje specifični načini poslovanja na nivou EU i/ili nacionalnom nivou? Kakva je uloga države u promovisanju CSR praksi? Da li CSR može i treba da bude obaveza, a ne dobrovoljna inicijativa? Kako na najefikasniji način primeniti najbolje međunarodne primere dobre prakse u Srbiji? Koja je uloga društveno odgovornog poslovanja u procesu evropskih integracija Srbije?

Da li se kompanije strateški odnose prema filantropiji? Kako osigurati održivost programa korporativne filantropije? U čemu se prioriteti “tradicionalnih” donatora i prioriteti kompanija pri doniranju razlikuju, i u kojoj meri su komplementarni? Šta država može da učini kako bi podstakla razvoj filantropije?
O ovim, i drugim relevantnim temama govoriće direktori multinacionalnih i domaćih kompanija, predstavnici poslovnih udruženja,Vlade, diplomatskih misija i međunarodnih organizacija.

Konferenciju će upotpuniti prateći program:

Sajam partnerstava na kome će se predstaviti socijalna preduzeća sa svojim proizvodima i organizacije koje imaju potrebu za volonterima Ovo je idealna prilika da se upoznate sa proizvodima socijalnih preduzeća, sklopite partnerstva i doprinesete njihovoj održivosti, kao i da pronađete organizaciju kojoj biste mogli da donirate svoja znanja i veštine.
Inspirativna izložba fotografija društveno odgovornih aktivnosti kompanija koje su obeležile ovu godinu.

je promovisanje koncepta volontiranja

fpl sastanak 120Tradicionalna druga velika velika volonterska akcija Foruma poslovnih lidera* pod nazivom „Naš Beograd“ okupila je 12. juna više od 400 volontera – zaposlenih iz kompanija članica Foruma. Cilj akcije „Naš Beograd“ je promovisanje koncepta volontiranja zaposlenih u domaćem poslovnom sektoru, kao i podsticanje građanskog aktivizma i povezivanje privatnog, javnog i civilnog sektora u rešavanju problema lokalne zajednice. Akcija je realizovana uz podršku USAID-a, Instituta za održive zajednice i Pontis Fondacije.

I pored velike vrućine, volonteri su proveli subotu vredno farbajući klupe i klackalice u dva Doma za decu bez roditeljskog staranja i osnovnoj školi za decu sa ometenošću u mentalnom razvoju „Dušan Dugalić“, uređujući pešačke staze u Parku prijateljstva na Ušću i družeći se sa penzionerima u Gerontološkom centru „Bežanijska kosa“. Jedna grupa volontera je dan provela na Avali, sa decom iz Kreativno-edukativnog centra za mentalno nedovoljno ravijene osobe“, uživajući u društvenim igrama i nešto prijatnijoj temperaturi. Akcija „Naš Beograd“ realizovana je istovremeno na 8 različitih lokacija širom grada, a pored brojnih zaposlenih u kompanijama članicama Foruma poslovnih lidera, priključili su joj se i generalni direktor kompanije Holcim i predsednik Forum Gustavo Navaro, šef misije USAID-a Majkl Harvi i glumac Ivan Jeftović.

Koncept volontiranja zaposlenih odavno je rasprostranjen u razvijenim zemljama, dok u Srbiji tek od nedavno ima sve više interesovanja za ovaj oblik ulaganja u lokalnu zajednicu. Forum poslovnih lidera i njegove članice redovno sprovode ovakve akcije širom Srbije, sa namerom da promovišu ovaj oblik društvene odgovornosti u poslovnom sektoru.

Volonteri – učesnici akcije bili su zaposleni iz kompanija: Coca Cola Hellenic, Philip Morris, Erste banka, Holcim Srbija, PricewaterhouseCoopers, U. S. Steel, Société Générale banka, Državna lutrija Srbije, VIP i Executive Group.

Organizatori akcije: Forum poslovnih lidera i Smart Kolektiv

Partneri: USAID, Institut za održive zajednice, Pontis Fondacija, Grad Beograd – Agencija za saradnju sa NVO, Pokret gorana, CARS (Centar za alternativno rešavanje sukoba), Centar E8, U. G. Svetlost, Liceulice, ENGAGE, AmCham i Globalni dogovor.

Atlantic Grupa – Prirodno drugačiji

Atlantic Grupa je kao deo šireg društva u kojem funkcioniše (objedinjuje proizvodnju, razvoj, prodaju i distribuciju robe široke potrošnje na tržištima Hrvatske, regije i zapadne Europe), svesna važnosti i potrebe sopstvenog uticaja na unapređenje opštih društvenih uslova, promocije pravih vrijednosti i konačno potrebe da deo svog profita uloži natrag u zajednicu.

Upravo zato, Atlantic sistematski nastoji da svoje strateško opredeljenje društveno odgovornog poslovanja u svim njegovim segmentima prilagodi regionalnim uslovima I potrebama zemalja u kojima posluje I ostvari ga kroz sve članice Grupe, pa tako I u Srbiji – od odgovornosti prema zaposlenima, poslovnim partnerima, financijskoj zajednici, životnoj sredini,do odgovornosti prema javnom sektoru i široj društvenoj zajednici.

U okviru Atlantic Grupe u Srbiji, posluju operativne kompanije: Soko Štark, Grand Prom, Palanački kiseljak i Multivita, i distributer Atlantic Brands, kao deo regionalnog distributivng sistema Atlantic Grupe za Srbiju i tako u svom poslovanju objedinjuju proizvodnju,razvoj, prodaju i distribuciju robe široke potrošnje.

Na tržištu Srbije u Atlantic Grupi ima 1600 zaposlenih u svim pravnim entitetima sa sedištem u poslovnoj zgradi u Kumodraškoj 249 u Beogradu, gde su smeštene i sve zajedničke službe.

Proizvodnja konditorskih proizvoda i kafe nalazi se u Beogradu, Palanački kiseljak u Smederevskoj Palanci, Multivita u Vršcu, Centralmi distributivni centar je u Šimanovcima, a ostali centri su u Srbobranu, Čačku i Nišu.

Izuzetno bogat portfolio proizvoda uključuje veoma poznate brendove kao što su Smoki, Najlepše želje, Bananica, Grand kafa, Cockta…

Slogan: Prirodno drugačiji predstavlja kreativnu okosnicu Atlantikovih korporativnih vrednosti – sunce, planinu i talas – simbole strasti, odgovornosti i kreativnosti, pa samim tim i delovanja u Srbiji, koje poručuje da samo strastveno posvećeni razvijanju izuzetnih brendova, čineći ih veoma dostupnim našim kupcima i potrošačima , ali isto tako I da naša korporativna kultura podržava i promoviše principe održivog razvoja: ekonomske efikasnostii, prirodne i društvene odgovornosti.

U definisanju projekata iz domena korporativne društvene odgovornosti rukovodimo se idejom da imamo inicijativu, da se projektom doprinosi zajednici, zatim da projekta ima održivost na duži rok, potom pouzdanost i, I na kraju, ali svakako ne i najmanje bitno, odlučnost i posvećenost.

Tokom prošle godine u okviru svojih CSR aktivnosti Atlanti grupa je prvenstveno imala za cilj da da svoj doprinos I skrene pažnju na rešavanje nekih od ključnih problema sa kojima smo se suočili u vreme krize. U Srbiji, to se pre svega odnosi na borbu protiv gladi i poboljšanje kvaliteta života najugroženijih socijalnih kategorija, ali i na doprinos smanjenju nezaposlenosti kroz mentorsku podršku mladih i zapošljavanje pripravnika, kao I na brigu o zaštiti životne sredine I razvoj ekološke svesti uz racionalnije korišćenje resursa i energije, što je bio osnov racionalizacije proizvodnih procesa i uštede.

 

Životna sredina

carosel.pngEkološka dimenzija CSR-a odnosi se na napore kompanija da uspostave balans između potrebe za ekonomskim rastom i očuvanja zdravog prirodnog okruženja za buduće generacije. Podrazumeva uključivanje principa ekološke održivosti u redovno poslovanje kompanija.

Tokom 2010. godine Forum poslovnih lidera i Smart kolektiv pokrenuli su ekološki program Inicijativa “5 do 12” koji će kompanijama omogućiti da se opredele za različite načine na koje mogu da doprinesu borbi protiv klimatskih promena i smanjenju ekološkog otiska: kroz merenje i izveštavanje, umanjenje emisije štetnih gasova i stimulisanje svojih zaposlenih, dobavljača i kupaca da se priključe ovoj inicijativi. Rezultati kompanija biće predstavljani na web stranicama posvećenim ovom programu, kao i na godišnjem događaju koji će osim kompanija i njihovih partnera okupljati svetske lidere u ovoj oblasti, predstavnike nadležnih državnih institucija i organizacije civilnog društva koje se bave temom zaštite životne sredine.

Preuzmite

Brošura o volontiranju zaposlenih i pregled pobedničkih projekata Nagrade za korporativno volontiranje 2012
Sadržaj:

Zašto je korporativno volontiranje važno?
Da li zaposleni u vašoj kompaniji mogu da izdvoje par sati nedeljno ili mesečno da pomognu zajednici u kojoj rade?
Korporativno volontiranje – svi dobijaju!
Nagrada za korporativno volontiranje 2012
Dobitnici Nagrade za korporativno volontiranje 2012.
Fajl je u .pdf formatu, veličine 4 mb.

EEVA – European Employee Volunteering Awards – Case Study Report

U susret 2011. godini, koja je od strane Evropske komisije proglašena za godinu volontiranja, nagrade su dodeljene u 21 evropskoj zemlji u saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama. Forum poslovnih lidera bio je nacionalni partner za Srbiju.

Za nagradu je konkurisalo preko 250 kompanija, a svi nacionalni pobednici učestvovali su u međunarodnom izboru na kojem su proglašeni pobednici u 5 kategorija: Large Company, Small Company, Innovation, Newcomer i Public Authority. U okviru svečane ceremonije, organizovana je i izložba programa svih 60 nacionalnih pobednika i promovisana je publikacija u kojoj su prezentovani najbolji programi i prakse iz cele Evrope.

Fajl je .pdf formatu, veličine 5.75mb.

Volontiranje zaposlenih, Vodič za pokretanje volonterksog programa u kompaniji

Volontiranje je odlična i ekonomičnija alternativa za klasične team building aktivnosti, koja osim što pruža jednake prilike za razvoj timske dinamike i liderstvo, u isto vreme ima i dodatu vrednost izgradnje jačih veza između kompanije, zaposlenih i zajednice.