USLOVI UČEŠĆA

• Na konkurs za Evropsku nagradu za CSR partnerstvo mogu da se prijave isključivo kompanije
• Socijalna preduzeća, neprofitne organizacije ili javne institucije ne mogu da se prijave za nagradu, ali mogu biti partneri kompanije koja se prijavljuje na konkurs
• Projekti mogu konkurisati za nagradu u kategorijama: Nagrada za malo i srednje preduzeće ili Nagrada za veliku kompaniju. Definicija malog/srednjeg preduzeća dostupna je u dokumentu „Uslovi učešća“.
• Prijavljeni projekti moraju imati međusektorski karakter, odnosno moraju uključivati najmanje jednu kompaniju i jednu neprofitnu organizaciju ili ustanovu
• Partnerstvo treba da bude formirano u periodu od proteklih 5 godina – od početka 2008. godine do danas.

One way to become a great employee is to give the job your all. And if you want to become good at playing mobile casino games, play more often.

Više informacija o uslovima učešća možete pronaći u dokumentu Uslovi učešća.

Za prijavu na konkurs za Evropsku nagradu za CSR partnerstvo potrebno je dostaviti:

popunjeni prijavni formular
izjavu najvišeg menadžmenta kompanije da je upoznat sa prijavom na konkurs
izjavu partnera iz neprofitnog sektora, u kojoj je opisan uticaj predloženog projekta na društvo
Prijavni formular sa obrascima za izjave možete preuzeti ovde.

Molimo vas da pre popunjavanja prijave konsultujete dokument Uputstvo.