CSR Forum će i ove godine pružiti uvid u najaktuelnije tendencije u oblasti društveno odgovornog poslovanja dati priliku učesnicima za razmenu iskustava, uspostavljanje saradnje sa predstavnicima drugih sektora, i upoznavanje sa najboljim domaćim i međunarodnim praksama.

Na trećoj međunarodnoj konferenciji CSR Fоrum saznajte:

· Kakva je uloga stranih investitora u promovisanju održivog i etičkog poslovanja? Da li postoje specifični načini poslovanja na nivou EU i/ili nacionalnom nivou? Kakva je uloga države u promovisanju CSR praksi? Da li CSR može i treba da bude obaveza, a ne dobrovoljna inicijativa? Kako na najefikasniji način primeniti najbolje međunarodne primere dobre prakse u Srbiji? Koja je uloga društveno odgovornog poslovanja u procesu evropskih integracija Srbije?

Da li se kompanije strateški odnose prema filantropiji? Kako osigurati održivost programa korporativne filantropije? U čemu se prioriteti “tradicionalnih” donatora i prioriteti kompanija pri doniranju razlikuju, i u kojoj meri su komplementarni? Šta država može da učini kako bi podstakla razvoj filantropije?
O ovim, i drugim relevantnim temama govoriće direktori multinacionalnih i domaćih kompanija, predstavnici poslovnih udruženja,Vlade, diplomatskih misija i međunarodnih organizacija.

Konferenciju će upotpuniti prateći program:

Sajam partnerstava na kome će se predstaviti socijalna preduzeća sa svojim proizvodima i organizacije koje imaju potrebu za volonterima Ovo je idealna prilika da se upoznate sa proizvodima socijalnih preduzeća, sklopite partnerstva i doprinesete njihovoj održivosti, kao i da pronađete organizaciju kojoj biste mogli da donirate svoja znanja i veštine.
Inspirativna izložba fotografija društveno odgovornih aktivnosti kompanija koje su obeležile ovu godinu.