carosel.pngEkološka dimenzija CSR-a odnosi se na napore kompanija da uspostave balans između potrebe za ekonomskim rastom i očuvanja zdravog prirodnog okruženja za buduće generacije. Podrazumeva uključivanje principa ekološke održivosti u redovno poslovanje kompanija.

Tokom 2010. godine Forum poslovnih lidera i Smart kolektiv pokrenuli su ekološki program Inicijativa “5 do 12” koji će kompanijama omogućiti da se opredele za različite načine na koje mogu da doprinesu borbi protiv klimatskih promena i smanjenju ekološkog otiska: kroz merenje i izveštavanje, umanjenje emisije štetnih gasova i stimulisanje svojih zaposlenih, dobavljača i kupaca da se priključe ovoj inicijativi. Rezultati kompanija biće predstavljani na web stranicama posvećenim ovom programu, kao i na godišnjem događaju koji će osim kompanija i njihovih partnera okupljati svetske lidere u ovoj oblasti, predstavnike nadležnih državnih institucija i organizacije civilnog društva koje se bave temom zaštite životne sredine.